Website powered by

Batman

FanArt 3d model Batman Bust cartoon design.
3D printed by Micron3D

Julio lopez bat1
Julio lopez bat7
Julio lopez bat2
Julio lopez bat8
Julio lopez bat3
Julio lopez bat4
Julio lopez img 0609
Julio lopez print

Zbrush Maquette for printing

Julio lopez batman

3D Print

Julio lopez bat5
Julio lopez bat6
Julio lopez 360